PRIVACY VERKLARING
Wat doen we met jou gegevens?
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of al naargelang onze verplichtingen. Het betreft dan deze partijen: onze werknemers, facturatie verantwoordelijken of betaalpartners, productondersteuning, merkverantwoordelijken. Partijen zoals data management, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten of bijvoorbeeld als er voor jou product (bv. wagen) terugroepacties zijn. Ook zijn we verplicht om in verdachte situaties om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. Een andere verplichting onzentwege is om je gegevens te delen met de vzw van Car-pass, aansprakelijkheid in deze van je persoonsgegevens liggen geheel bij Car-pass zelf.
De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens AllRide-VanOlmen. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.


Waar worden jou gegevens opgeslagen?
We werken voor onze administratie met DMS, dit wil zeggen dat wij reeds onze DMS services persoonlijk aansprakelijk hebben gesteld voor het beveiligen van uw persoonlijke data gegevens. Wij zijn verplicht om uw data via DMS systemen te gebruiken daar alle gegevens ook onderhevig zijn aan wettelijke bepalingen. Wij hebben dan ook schriftelijke toezegging bekomen dat onze DMS services uw data op de meest  beveiligde manier behandelen en bewaren. Uw persoonlijke gegevens komen dus niet op onbeveiligde servers of datadragers terecht. Op deze manier vrijwaren wij al onze eigen dataverwerkers, zoals computers, van persoonlijke data.
Gegevens die u verstuurd via het afspraak menu worden enkel doorgemaild en blijven niet bewaard. Geen enkele gegevens van u worden op deze server bewaard.

Verantwoordelijkheid.
Uiteraard blijft U ten alle tijden de baas over uw gegevens.
Het lezen en begrijpen van deze verklaring is ter uwer verantwoording, door uw bezoek en aanklikken van deze pagina geeft U de uitdrukkelijke toestemming aan AllRide - Van Olmen om uw gegevens te verwerken en op te slaan zoals hierboven vermeld.
Wil U graag inzage in het soort gegevens en de werkelijke data van uw gegevens bekomen dan kan U deze ten alle tijden opvragen. Uw gegevens wissen kan enkel indien dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen (U kan bijvoorbeeld geen naamloze nummerplaat aanvragen), gezien wij een aantal wettelijke verplichtingen hebben ook tegenover de opgelegde data-deling met vzw Car-pass bijvoorbeeld.

Ons contact:
AllRide - Van Olmen
Atealaan 10A
2200 Herentals
Webdesign by GiB © 2022